Sudionici Carskog grada

Sudionici Carskog grada

Na ovogodišnjem Carskom gradu nastupaju:

Martina Majerle
Voljen Grbac
Vivien Galetta
Karolina Šuša
Alberto Surina
Claudio Frank
Esperanza Frank
Mateo Žmak
Ivan Bošnjak
Plesni studio Oksana Brandibura
Klapa Mirakul
Mihalj Ivković
Ri Teatar 
Opatijski kukali
Dule i opatijski ribari
Društvo Naša djeca Opatija
Ivica Vrkić
Dean Maslić
Javna vatrogasna postrojba Opatija

Proizvođači autohtonih proizvoda
Opatijski umjetnici