DJ + Flame + Jed Becker''s Group

Utorak, 25.06.2019.
Ispred Umjetničkog paviljona Juraj Šporer

DJ + Flame + Jed Becker''s Group

Utorak, 25.06.2019.
18:00 h DJ 
20:00 h Plesna skupina Flame
21:00 h Jed Becker's Group