DJ + Klapa Baladur + Vedran Ružić Quartet

Ponedjeljak, 24.06.2019.
Ispred Umjetničkog paviljona Juraj Šporer

DJ + Klapa Baladur + Vedran Ružić Quartet

Ponedjeljak, 24.06.2019.
18:00 DJ Alex Ivanov                                
20:00 Klapa Baladur           
21:00 Vedran Ružić Quartet
Ispred Umjetničkog paviljona Juraj Šporer