DJ + The Backwards: World Beatles Show

Petak, 28.06.2019.
Ispred Umjetničkog paviljona Juraj Šporer

DJ + The Backwards: World Beatles Show

Petak, 28.06.2019.
18:00 DJ Super Saiyan: Rockabilly Party                                    
21:00 THE BACKWARDS: WORLD BEATLES SHOW
Ispred Umjetničkog paviljona Juraj Šporer