Adventski Park Sv. Jakova

Uživajte u čarobno uređenom Parku sv. Jakova i doživite pravu adventsku bajku u Opatiji!