Javni poziv za potporu tur. događanjima u 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turistička događanja u 2022. g.“

Javni poziv otvoren je do 01. travnja 2022. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.