Postupak kategorizacije

Temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o turističkoj pristojbi, Zakona o članarinama u turističkim zajednicama i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata, iznajmljivači su dužni ishoditi rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje izdaje Primorsko-goranska županija.

Više informacija o postupku ishodovanja rješenja o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu možete dobiti u Uredu državne uprave - ispostava Opatija:

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj 
Ispostava Opatija
Maršala Tita 4
51410 Opatija
Telefon:  +385 51 354 677, +385 51 354 676, +385 51 354 670.
Radno vrijeme ureda: Ponedjeljak i srijeda 8.30-14.00, petak 8.30-11.00
e-mail: gospodarstvo.opatija@pgz.hr 

Odobrenje za pružanje usluga u domaćinstvu sukladno članku 30. i članku 32. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 99/18), izdaje se na zahtjev iznajmljivača. Dokumente je potrebno preslikati i iste predočiti u originalu, te ih predati u Službu za gospodarstvo.

Dokumenti koje je potrebno predati uz Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (Obrazac 17) su:

 1. Preslika osobne iskaznice i za državljane Europske unije i državljane Europskog gospodarskog prostora
 2. Izvadak iz zemljišne knjige ne stariji od 6 mjeseci, kojim se dokazuje da je vlasnik soba odnosno apartmana. Ako je građevina u suvlasništvu potrebno je priložiti suglasnost svih suvlasnika koja se može dati ovoj Službi.
 3. dokaz o uporabljivosti građevine u kojoj se nalazi objekt sukladno odredbama članka 175. Zakona o gradnji
 4. obrazac- uvjeti za kategorizaciju sobe / apartmana / studio apartmana / kuće za odmor - na www.mint.hr - Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu - isprintati :
 5. Upravna pristojba u iznosu od 9,29 Eur
  • Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
  • IBAN primatelja: HR12 1001 0051 863 000160
  • Model: 64
  • Poziv na broj primatelja: 5002 - 29429 - OIB
  • Opis plaćanja: Državne upravne pristojbe

Standardizirane ploče za objekte

I. Standardizirane ploče za objekte koji se kategoriziraju prema: 

 • Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz  skupine „Hoteli“ (NN 88/07, 58/08, 62/09, 63/13 i 33/14),
 • Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata  kampova iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ (NN 75/08, 45/09 i 11/14),
 • Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ (NN 49/08, 45/09 i 94/13),
 • Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine“, broj 88/07, 58/08 i 45/09 i 78/14),

mogu proizvoditi sve fizičke i pravne osobe – proizvođači (obrtnici, tvrtke), koji za tu proizvodnju pribave prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

II. Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče. Proizvođaču je potrebno poslati:

 • kopiju uplatnice
 • kopiju rješenja o kategorizaciji
 • točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

III. Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva:

 • Kordun - marketing d.o.o.(Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)
 • Jaguar d.o.o.(Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguar@post.htnet.hr, za ploče: Integralni hotel – Udruženi; Difuzni hotel; Soba u domaćinstvu; Apartman u domaćinstvu; Studio apartman u domaćinstvu; Kuća za odmor u domaćinstvu; Kamp u domaćinstvu
 • Binar d.o.o.(Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr, za ploče: Apartman u domaćinstvu; Studio apartman u domaćinstvu
 • Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame@mikic@gmail.com, za ploče: Apartman u domaćinstvu
 • Negras d.o.o. (Županićeva 6, 52440 Poreč; tel: 052 431 046; 091 1904 965; 091 5230 380; info.negras@gmail.com)
 • Tramax d.o.o. (Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split; tel: 021 548 808; info@tramax.hr )
 • Skripta tisak d.o.o. (F. Kuhača 12, 31000 Osijek; tel: 031 203 900, fax: 031 215 960; tisak@skripta.hr)
 • Condor B & B d.o.o. (Križine 8, 21000 Split; tel: 021/460-143, condor.split@gmail.com )
 • Signoprom d.o.o. (Rašenički put 10/5, 10000 Zagreb, telefon 01 389 0688, e-mail signoprom@signoprom.hr )