Pravni okvir

Pravni okvir

Akti TZ grada Opatija
Statut Turističke zajednice grada Opatija

Zakoni i podzakonski akti

a. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19)
1. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 87/17)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_23_526.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_72_1753.html
2. Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09, 124/10, 15/13, 65/13)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_121_2998.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_124_3233.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_15_253.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_65_1289.html

b. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)
1. Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_14_251.html
2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 88/20)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_88_1674.html
3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 64/21)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1226.html

c. Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19)
Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi (NN 32/20, 42/20)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_32_701.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_886.html
1. Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_71_1505.html
2. Odluka o visini turističke pristojbe za 2020. godinu 
https://www2.pgz.hr/doc/dokumenti/2019/TURISTICKA-PRISTOJBA.pdf
3. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu
http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=40688
4. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu
http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=42282
5. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu
http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=44462