Pravni okvir

Pravni okvir

Akti TZ grada Opatija
Statut Turističke zajednice grada Opatija

Zakoni i podzakonski akti

a. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19)
1. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 110/10)
2. Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09, 124/10, 15/13, 65/13)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_121_2998.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_124_3233.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_15_253.html
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_65_1289.html

b. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)
1. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_119_2936.html

c. Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19)
1. Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_71_1505.html
2. Odluka o visini turističke pristojbe za 2020. godinu 
https://www2.pgz.hr/doc/dokumenti/2019/TURISTICKA-PRISTOJBA.pdf
3. Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu
http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=40688
4. Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 113/09)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_113_2856.html
5. Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_92_2324.html