Sustav e-visitor za prijavu gostiju

Sustav e-visitor za prijavu gostiju

Dana 20. studenog 2015. godine u Narodnim novinama br. 126/15 objavljen je Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_126_2395.html) kojim je sustav eVisitor propisan kao centralno mjesto prijave i odjave turista, naplate boravišne pristojbe i statističkog upravljanja podacima o obveznicima i turistima, što znači da će se od 01. siječnja 2016. godine prijava i odjava turista vršiti isključivo putem jedinstvenog nacionalnog novog on-line informacijskog sustava eVisitor, te se od  01. siječnja 2016. godine ukidaju svi alternativni načini prijave i odjave.
 
eVisitor - Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista
Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista je jedinstveni informacijski sustav koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a biti će dostupan putem Interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo. Putem navedenog sustava povezat će se i međusobno dijeliti osnovne turističke informacije svih turističkih zajednica te oko 60.000 pružatelja usluga smještaja, a pojedina turistička zajednica imat će uvid u sve prikupljene podatke o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima kao i kretanjima turista na svom području. Za uporabu navedenog informacijskog sustava dovoljan je Internet preglednik i Internet veza, a krajnji korisnici iz sigurnosnih će razloga dobiti posebne lozinke za pristup sustavu čime se prikupljanje i obrada podataka iz djelokruga rada turističkih zajednica usklađuje s propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Za pružatelje smještaja sam poslovni proces se bitno ne mijenja osim u dijelu dostave podataka koji će od sada biti moguć isključivo elektronskim putem. Iz tog je razloga potrebno:
 
• prilagoditi postojeće informacijske sustave za prijavu i odjavu turista kako bi se podaci mogli razmjenjivati. Više podataka pronaći ćete na linku u nastavku:https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/(X(1)S(f403b0qzidl35k1sxpkt44fd))/Javno.Web-API.ashx;
• za sve one koji ne posjeduju vlastite informacijske recepcijske sustave, eVisitor je zamišljen kao web aplikacija bez potrebe za dodatnim instaliranjem na računalo i besplatan je za sve korisnike. Preduvjet je da do 01. siječnja 2016. godine ili do dolaska prvih gostiju u Turističkoj zajednici podignete korisničke podatke (korisničko ime, lozinka, TAN lista);
• za sve koji ne posjeduju osnovnu informacijsku opremu (računalo, pametni telefon ili tablet uređaj) Pravilnikom je predviđena instalacija terminala u turističkoj zajednici na kojem će se prijava i odjava moći izvršiti uz asistenciju djelatnika turističke zajednice.
 
Prilikom korištenja same aplikacije eVisitor, odnosno nakon prijave u sustav eVisitor, u gornjem desnom kutu ekrana nalazi se ikona, označena sa upitnikom, putem koje se pristupa sadržaju za pomoć (wiki sadržaj). Navedena stranica sadrži sve važne informacije o sustavu kao i dokumentaciju za spajanje sa ostalim sustavima. Također, mogu se pronaći najčešća pitanja sa odgovorima
 
Obveznik samo prvi puta osobno dolazi u nadležnu turističku zajednicu te prilikom preuzimanja podataka obavezno predočuje identifikacijski dokument. U slučaju kada je obveznik vlasnik stana ili kuće za odmor i/ili stanovnik općine grada potrebno je predočiti dokaz o vlasništvu nekretnine.
 
Dosadašnja praksa prijave turista putem turističke agencije neće više biti moguća. Turistička agencija moći će prijaviti turiste u ime obveznika isključivo na način da joj obveznik kreira pod-korisnički račun za pristup eVisitoru (korisničko ime te različitu lozinku i različitu TAN listu). 
 
Prijave će se slati u MUP automatski tako da obveznik treba unositi podatke samo u sustav eVisitor.
 
Više informacija o korištenju sustava eVisitor možete preuzeti i na sljedećim linkovima http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/eVisitor
https://www.youtube.com/channel/UCRQ5Bx2JdGhcEtLCE5eze7g/videos
 
Pozivamo sve obveznike da osobno dođu u Turistički informativni centar Opatija (M. Tita 146) kako bi uz predočenje osobne iskaznice preuzeli pristupne podatke (korisničko ime, lozinku i TAN listu), što će im omogućiti nesmetano korištenje servisa eVisitor.