Obavijest o Osnivačkoj sjednici skupštine TZGO

Obavijest o Osnivačkoj sjednici skupštine TZGO

Na 15. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Opatija održanoj dana 3. lipnja 2020. g. donesena je odluka o raspisivanju izbora za Skupštinu TZG Opatija u skladu s novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19).

Sukladno članku 10. Statuta TZG Opatije obvezni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području Grada Opatije (izuzev mjesta Ičići) imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem pružaju usluge i slično ili prebivalište  i koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma. 

Pravo na imenovanje člana/-ova u Skupštinu TZG Opatije regulirano je godišnjom visinom uplate turističke članarine i 25% od ukupno uplaćene turističke pristojbe.

Članovi Zajednice grupacija mali hoteli, trgovine, ugostitelji i turističke agencije koji pojedinačno ostvaruju prihod niži od 3,5% imaju pravo na po jednog zajedničkog predstavnika kojeg sporazumno utvrđuju. S obzirom na visinu udjela u prihodima TZG Opatija predlažu se sljedeći predstavnici u Skupštinu TZG Opatija:

• Mali hoteli – Villa Kapetanović d.o.o. Opatija

• Trgovine -  Auro Domus d.o.o. Opatija 

• Ugostitelji – Preko ugostiteljstvo d.o.o. Zagreb

• Turističke agencije – Turistička agencija Da Riva Opatija.

Članovi Zajednice navedenih grupacija svoje očitovanje mogu dostaviti e-mailom: daniela@visitopatija.com ili poštom  na adresu TZ grada Opatija, V. Nazora 3, 51410 Opatija, najkasnije do ponedjeljka, 15. lipnja 2020. godine.

Opatija, 4. lipnja 2020.
Ur. broj: 499/2020