Obrazac TZ i upute za plaćanje tur. članarine

Temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) osobe koje pružaju usluge smještaja dužne su platiti turističku članarinu. Članarina se plaća po stopama propisanim za pojedine razrede turističkog mjesta (NN 121/16).

Obrazac TZ i upute za plaćanje tur. članarine

UPUTE ZA PLAĆANJE TURISTIČKE ČLANARINE:

 

Po završetku turističke sezone iznajmljivač je obvezan ispuniti "Obrazac TZ".

Iznos članarine na TZ obrascu izračunava se na sljedeći način:

Ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencija prometa ili obrascu EP, množi se s pripadajućim koeficijentom mjesta. Razred turističkog mjesta:
 

Turistički razred

Koeficijent

A (Opatija)

0,16150%

B (Ika)

0,14858%

C (Pobri, Veprinac, Dobreć)

0,12920%

D (Oprić, Poljane)

0,11628%

Primjer izračuna za A razred (Opatiju):

Ako ukupni promet po računima iznosi 20.000,00 kn izračun je: 20.000,00 x 0,16150 % = 32,30 kn

 

U nalogu za plaćanje koji iznajmljivač ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Platitelj: Ime, prezime i adresa iznajmljivača

Primatelj: Turistička članarina - TZG Opatija

Broj računa primatelja - IBAN: HR9210010051730227157

Model: 67 i poziv na broj: OIB iznajmljivača

Opis plaćanja: Plaćanje turističke članarine za .... godinu

 

Ispunjeni Obrazac i kopiju uplate predaje se matičnoj Poreznoj upravi do kraja veljače za prethodnu godinu.

 

Obrazac TZ

Obrazac EP