Poziv na Izbornu (1.) sjednicu Skupštine TZG Opatija

Poziv na Izbornu (1.) sjednicu Skupštine TZG Opatija

Na temelju članka 24. Statuta Turističke zajednice grada Opatija saziva se

Izborna (1.) sjednica Skupštine Turističke zajednice grada Opatija, koja će se održati

u četvrtak, 29. ožujka 2018. g., Remisens Premium Hotel Ambasador,

dvorana Magnolija, s početkom u 12:00 sati

D n e v n i   r e d

 1. Izbor:
 1. zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 2. verifikacijske komisije
 1. Verifikacija i utvrđivanje predstavnika u Skupštini Zajednice
 2. Izbor i imenovanje članova Turističkog vijeća Zajednice
 3. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Zajednice
 4. Izbor i imenovanje predstavnika TZG Opatije u Skupštinu TZ Kvarnera
 5. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine TZG Opatija
 6. Usvajanje Izvješća o obavljenom nadzoru Nadzornog odbora Turističke zajednice grada Opatija za 2017. g.
 7. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa rada i Financijskog izvješća Turističke zajednice grada Opatija za 2017. g.
 8. Razno