Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2020. godini

Programom dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2020. godini uređuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) potpora, koje dodjeljuje Turistička zajednica grada Opatija poduzetnicima za sufinanciranje troškova predviđenih ovim Programom.