Naselja koja se nalaze pod gradom Opatija

Naselja koja se nalaze pod gradom Opatija

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06) u sastavu grada Opatije nalaze se i naselja Ika, Oprić, Dobreć, Veprinac i Pobri.  

Na području grada Opatije iznajmljivači turističku pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu. Ako se bave iznajmljivanjem preko obrta ili poduzeća  turističku  pristojbu plaćaju po noćenju.

 Za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost:

- za razdoblje od 01.04. do 30.09. iznosi 10,00 kn po osobi i noćenju

- za ostalo razdoblje iznosi 7,00 kn po osobi i noćenju

Turistička pristojba u paušalnom iznosu za građane koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu utvrđena je u iznosu od 350,00 kuna po osnovnom i pomoćnom krevetu.

b) osobe koje su rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile : Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja , drugi 31.kolovoza, a treći 30.rujna tekuće godine (uplatnice za paušal boravišne pristojbe šalju se poštom )
Iznimno, kad se rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljski usluga u domaćinstvu, odnosno kad se rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu donosi tijekom godine, paušalni iznos boravišne pristojbe utvrđuje se na sljedeći način :

a) osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile prvi put :
- do 31.srpnja – plaćaju puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu
- do 31. kolovoza – plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu
- do 30. rujna – plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu
- nakon 30.rujna - ne plaćaju paušalni iznos boravišne za tekuću godinu

- do 30.lipnja- ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu
- do 31. srpnja – plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne za tekuću godinu
- do 31. kolovoza – plaćaju puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.