Skupština Turističke zajednice grada Opatija

Dnevni red 2. sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Opatija

Skupština Turističke zajednice grada Opatija

U četvrtak, 20. prosinca 2018. g. u Remisens Premium Grand Hotelu Palace, dvorana Maria, s početkom u 9,00 sati održat će se 2. sjednica Skupštine Turističke zajednice grada Opatija uz sljedeći

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s Osnivačke sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Opatija
  2. Izvješće o izvršenju Programa rada za razdoblje siječanj-studeni 2018. g.
  3. Financijsko izviješće za razdoblje siječanj-listopad 2018. g. s projekcijom do konca godine 
  4. Izvješće o obavljenom nadzoru Nadzornog odbora Turističke zajednice grada Opatija za razdoblje siječanj – kolovoz 2018. g.
  5. Donošenje Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice grada Opatija za 2019. g.
  6. Razno