Upute za plaćanje turističke pristojbe

Upute za plaćanje turističke pristojbe

Privatni iznajmljivači plaćaju turističku pristojbu u paušalnom iznosu.

Prema članku 15 stavka 1. Zakona o tusrističkoj pristojbi osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom  gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet (i na pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja. 

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu  za grad Opatija iznosi 350,00 kn po krevetu također isti odnos se obračunava i na pomoćne krevete.

Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka:

- 1. rata do 31. srpnja
- 2. rata do 31. kolovoza

- 3. rata do 30. rujna

Uplatnice za uplatu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za 2020. godinu TZ Opatija slati će poštom u travnju, ali možete ih i sami preuzeti iz sustava eVisitor.

U nalogu za plaćanje koji iznajmljivač ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Platitelj: Ime, prezime i adresa iznajmljivača

Primatelj: TZG Opatija - boravišna pristojba

Broj računa primatelja - IBAN: HR3310010051730204745

Model: 67 i poziv na broj: OIB iznajmljivača

Opis plaćanja: Plaćanje boravišne pristojbe za 2020. godinu (1., 2. ili 3. rata)