Choco programi za najmlađe

Kućica orašara i vilenjaka
Umjetnički paviljon Juraj Šporer
Petak, 06. prosinca 16:00 – 19:00 h
Subota, 07. prosinca 10:00 - 19:00 h
Nedjelja, 08. prosinca 10:00 - 19:00 h

Choco programi za najmlađe

Kućica orašara i vilenjaka
Umjetnički paviljon Juraj Šporer

Petak, 06. prosinca 16:00 – 19:00 h
Subota, 07. prosinca 10:00 - 19:00 h
Nedjelja, 08. prosinca 10:00 - 19:00 h