Javni poziv za potporu tur. događanjima u 2021.

Javni poziv za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turistička događanja u 2021. g.“

Javni poziv otvoren je do 16. veljače 2021. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.