Okus Kvarnera (OPG Klemenc)

Obiteljsko gospodarstvo Klemenc na svojim nasadima, što se penju od morske razine do 800 metara nadmorske visine, uzgaja raznoliko voće i povrće proizvedeno na prirodan način, kako bi se sačuvali izvorni okusi.

Okus Kvarnera (OPG Klemenc)

Od tako prikupljenih sastojaka, po tradicionalnoj recepturi izrađuju se marmelade, sirupi i sokovi, proizvodi od gljiva, šparuga ili veprine koji su objedinjeni pod nazivom „Okus Kvarnera“, a koji se mogu kupiti u trgovini istoga imena u Voloskom. 

Ičići, Poljanska cesta 1
Dostupno vikendima tijekom cijele godine uz prethodnu najavu
098.981.8334
n1d1klemenc@gmail.com